Kjell Meyer om prylar och internet

Posts Tagged ‘internetstatistik

SCB: Företagens användning av it 2013

with one comment

internetanvandning-foretag.pngI  rapporten belyses statistiskt i vilken utsträckning Sveriges företag har tillgång till och använder IT. Rapporten beskriver de olika alternativen till  anslutning till internet, mobila anslutningar till internet för företagsändamål, IT-kompetens bland företagens anställda utifrån företagens storlek och branschtillhörighet.

Uppgifterna är baserade på undersökningen ”It-användning i företag” som genomförs årligen på uppdrag av EU:s statistikorgan Eurostat och Näringsdepartementet.

Rapporten visar att användningen av datorer är väl utbredd hos de svenska företagen. Andel företag som använder datorer och internet har varit i stort sett konstant sedan mätningarna började 2000.

 • Bland företag med 10 anställda eller fler använder 98 procent datorer.
 • Små företag med 1-9 anställda. Även för dessa har andelen företag med  tillgång till datorer och internet varit i stort sett konstant.
 • Andel anställda som använder datorer med internetanslutning minst en gång i veckan i företag med 10 anställda eller fler har ökat från 52 till 70 procent 2013.

Ladda ner Företagens användning av it 2013

Kjell Meyer

Annonser

Written by Kjell Meyer

februari 2, 2014 at 10:00 e m

Publicerat i Kjell Meyer internet

Tagged with

SCB: Privatpersoners användning av datorer och internet 2013

leave a comment »

SCB:s  undersökning har samlat in data genom intervjuer med 2800+ individer i åldern 16-85 år perioden april-maj 2013. Nytt för i år i SCBs undersökning är att den nu även omfattar personer som är 76-85 år, Skriver Internetstatistik.se 

Per-Ola Mjömark listar några intressanta uppgifter.

 • 34% av de 75-85 år har aldrig använt en dator.
 • 47%  av de mellan 75-85 år har aldrig använt internet.
 • 47% har laddat ner programvara som inte är spel.
 • 13 % person har använt internet för att sälja varor eller tjänster t.ex. via nätauktioner.
 • 45 % av har deklarerat, laddat ner eller skickat in blanketter från myndigheters hemsidor.
 • 36 % har köpt/beställt semesterinkvartering via internet för privat bruk.
 • 17 % har skapat en hemsida.
 • 40% har ändrat säkerhetsinställningar i webbläsaren.

Kjell Meyer

Written by Kjell Meyer

januari 24, 2014 at 12:33 f m

Publicerat i Kjell Meyer internet

Tagged with

Internetstatistik: Nu finns 270 miljoner domäner på planeten

leave a comment »

Domäner planeten 2013

I slutet av november 2013 fanns det över 270 miljoner domäner på planeten. Sedan augusti 2013 har det skett en ökning med 2% det vill säga 5,3 miljoner på bara tre månader enligt statistik från CENTR.COM (pdf). Av dessa 270 miljoner domäner var 1,3 miljoner SE-domäner att jämföra med 2003 då det existerade 214 000 SE-domäner.

De 20 största landstoppdomänerna har tillsammans ungefär 82 % av alla landsdomänerna. Mest förekommande toppdomänen är TK dvs Tokelauöarna med över 20 miljoner domäner.

Sammanfattning: Kjell Meyer

Written by Kjell Meyer

januari 13, 2014 at 12:58 e m

25% av alla reklamintäkter 2012 i Sverige kom från internet

with one comment

Reklamintäkter internet 2012

 

Internet är idag Sveriges största enskilda reklambärare Mer än 25%  av alla reklamintäkter kommer därifrån. Reklamintäkterna låg år 2012 på 8 miljarder kronor och har sedan 2007 fördubblats, skriver Internetstatistik.se.

Den gamla vanliga pappersdagspressen förlorade därmed år 2012 reklambärartäten enligt en rapport från Nordicom: Den svenska mediemarknaden 2013.

Annonsintäkterna på nätet går till nya aktörer och de traditionella medieföretagen blir mindre lönsamma.

Sökordsannonseringen ökar dramatiskt framför allt Google Adwords.

Rewrite: Kjell Meyer

Written by Kjell Meyer

november 21, 2013 at 10:17 f m

Kjell Meyer: 20% av svenskarna har alltid samma lösenord på internet

leave a comment »

Byter-losenord_660

Post- och telestyrelsens undersökning om internetsäkerhet som nyligen genomförde visar att 58% av svenskarna inte byter ut sina lösenord på internet regelbundet och hela 20% av svenskarna har i princip alltid samma lösenord på internet, skriver Internetstatistik.se.

Kjell Meyer

PTS skriver på sin hemsida att undersökningen visar att svenskarna inte är medvetna om riskerna och inte är lika motiverade att skydda sig när de använder smarta telefoner och surfplattor som när de använder datorer.

50% av de tillfrågade anser att de har tillräcklig kunskap om sin integritet och säkerhet när de kommunicerar trådlöst, vilket är en minskning jämfört med tidigare undersökningar.

PTS tror att det beror på den kraftiga ökningen av antalet smarta telefoner och surfplattor vilket inneburit många nya användare, såväl yngre som äldre (med andra ord ovana internetanvändare). Smarta telefoner och surfplattor är små datorer och man måste använda samma höga säkerhetstänkande som när man använder datorer, varna PTS.

PTS rapport (PDF)

Kjell Meyer

Written by Kjell Meyer

november 11, 2013 at 2:11 e m

Facebook fortfarande populärast bland svenskarna

leave a comment »

Statistik från .SE:s kommande rapport ”Svenskarna och internet 2013” visar att vi fortfarande tycker bäst om Facebook och av alla internetanvändare har 66% tjänsten. Spridningen har dock sedan ett par år stannat av medan användandet ökat något i nästan alla åldersgrupper. Twitters populäritet ökar kraftigt bland svenskarna med en fördubbling på 2 år. I rapporten framgår också att det nu är nästan lika många som använder Instagram som Twitter, rapporterar Internetstatistik.se

sociala_medier

Bild- och textkälla: Internetstatistik.se

Kjell Meyer

Written by Kjell Meyer

oktober 31, 2013 at 9:14 e m

Facebooking 1 tim/dag = 14 gigabyte använt data/mån

leave a comment »

Om du använder Facebook en timme per dag förbrukar du hela 14 Gigabyte data på en månad och om du lyssnar på Spotify en timme per dag förbrukar du 4 Gigabyte data per månad, skriver Internetstatistik.se.

SkåNet och Bredbandsforum har studerat sambanden och redovisat sina fynd i en tabell där olika tjänster och förbrukning per månad redovisas.

Tjänst  Exempel Förbrukning i Gbyte*
Taltelefoni Skype 1
Videosamtal Facetime 14
Musik Spotify 4
TV SvtPlay 32
Video Netflix (HD) 68
Social media Facebook, Tumblr, Vine 14
Onlinespel Call of Duty 9
Molntjänst Google Docs  27

* = Estimering baserad på konsumerad datrafik per månad vid en timmes användning per dag.

Källa: Sammanställning av Bredbandsforum baserat på Bredbandskollen och företagens hemsidor.  Grundarbete av SkåNet, P.Torphammar, 2013

”En timmes telesamtal per dag i en månad genererar exempelvis ca 1 Gbyte data. Motsvarande användning av videosamtal resulterar i en trafikmängd på motsvarande 14 Gbyte. TV och strömmande film är ännu mer trafikkrävande. En timmes användning per dag under en månads tid resulterar i slutändan i mellan 30 – 70 Gbyte konsumerad datatrafik.” / Bredbandivarldsklass.se

Kjell Meyer

Written by Kjell Meyer

september 21, 2013 at 9:57 e m