Kjell Meyer om prylar och internet

Posts Tagged ‘social

Den digitala sociala boken delar anteckningar

leave a comment »

social bok Den traditionella bokbranschen tar de första trevande stegen in i den digitala världen, men vilka möjligheter öppnar sig för internetentreprenörerna – hur kan en bok bli social? Det frågar sig Anders Mildner i en artikel i Internet World.

Hans artikel redogör för hur två svenska internetentreprenörer i USA tror sig ha kommit på vilket element i en bok som kan göra den social. Ett svar blev anteckningarna. Varför inte göra det möjligt att dela dem?

”Så tog jag ett foto där hon höll upp sin bok. Det var uppenbart att det fanns något vi kunde ta ett grepp på när det gällde understrykningar och anteckningar. Och det var konstigt att ingen hade tänkt på det innan”, sa Juri Engeström till Caterina Fake som kläckte idén.

Halley Suitt Tucker är förlagschef på amerikanska Libboo, som ett byggerwebbcommunity för författare och läsare. Hon pekar på två viktiga frågor i dagens e-boksvärld. Den ena är kuratering – hur förlagen ska hitta bra böcker att ge ut. Den andra handlar om nya vägar för publiken att upptäcka, köpa och läsa dessa böcker.

De entreprenörer som kan skapa ett slags motor för upptäckt och promotion kommer att bli framgångsrika entreprenörer, menar Anders Mildner.

”Samtidigt kompliceras marknaden för varje dag. Bokhandlare tvingas stänga eller flytta, pocketboken dör (åtminstone i USA). Förlagen trängs mellan Amazon och Apple, samtidigt som de utkämpar en bitter strid mot Google, som sedan länge har som vision att digitalisera alla böcker som existerar. I e-boksvärlden framstår dessutom biblioteken plötsligt som en konkurrent till förlagen och författarna börjar inse att de kanske går samma öde till mötes som musikerna: Ställ dig på en scen eller förbli fattig. Inte konstigt att aktörerna blir osäkra och oroliga. Läsningen blir mer och mer social”, skriver Mildner.

Kjell Meyer

Written by Kjell Meyer

januari 27, 2013 at 7:57 f m

Publicerat i Kjell Meyer internet

Tagged with , , ,